Ergebnisse - results - résultat 2017

EM im Holzrücken - Einspänner
Championnat d’Europe de débardage – en simple
European Mastership - single

EM im Holzrücken - Zweispänner
Championnat d’Europe de débardage – en paire
European Mastership - pairs

Holzrücken - einspännig
débardage – en simple
horse logging - single

Holzrücken - zweispännig
débardage – en paire
horse logging - pairs

Fahren Einspänner
Championat d’attelage – en simple
Driving competition - singles

Fahrwettbewerb - zweispännig
Championat d’attelage – en paire
Driving competition - pairs

Fahrwettbewerb Tandem
Championat d’attelage – en quatre
Driving competition - four horse hitch

Fahrwettbewerb - vierspännig
Championat d’attelage – en quatre
Driving competition - four horse hitch

Zugleistungswettbewerb
Traction – en paire
Pulling competition

Leistungspflügen
Concours de labour
Ploughing match 1

Schaupflügen
Démonstration de labour
ploughing match 2

Holzrücken Einspänner (Samstag)

Championnat de débardage – en simple
Horse logging match - single

Platz Punkte TN Nr Vorname Name Land Nr Pferd Pferd
1 -52,1 59 Anton Laux D 35 Susi, Ard, Stute, 21
2 -41,4 7 Vladimir Hajtmar CZ 38 Galen, SNor, Wallach, 8
3 -38,9 94 Robert Pritzi D 144 Emil, NLK, Wallach, 8
4 0,9 86 Jean-Paul  Heck L 69 Mira, Ard, Stute, 5
4 0,9 113 Jean-Louis Cannelle F 121 Réglisse, Com , Stute, 12
6 15,9 8 Dirk Zöll D 6 Wotan, Belg, Wallach, 13
7 17,4 54 Peter Niebauer D 5 Heidi, RhDK, Stute, 13
8 48,6 42 Hendrik De Kuijper NL 93 Marit v.d. Tonnemaker, NLK, Stute, 13
9 66,8 34 Bernhard Ungermann D 40 Richard, NLK, Wallach, 8
10 68,2 25 Matthias Buchmann D 8 Wälderprinz, SchWK, Hengst, 4
11 82,6 30 Reinhard Hundsdorfer D 12 Norris, SüdKB, Wallach, 8
12 124,2 5 Gilles Marty F 219 Odilon, Ard, Wallach, 15
13 125,6 19 Frank Brinkmann D 92 Meta, RhDK, Stute, 4
14 151 9 Julia Zenner D 7 Rocky, Belg, Wallach, 7
15 152,3 80 Frank Pedersen N 75 Bror, Döle, Wallach, 12
16 164,6 10 Jürgen Duddek D 220 Votan, LuxArd, Wallach, 19
17 175,9 73 Øystein Lien N 72 Lukas, Fjord, Wallach, 16
18 178 56 Mario Kaufmann D 172 Egon, RhDK, Wallach, 
19 191,6 24 Dietrich Wesebaum D 3 Bubi, RhDK, Wallach, 15
20 202,4 47 Lukas Meinhold  D 171 Baron, Belg, Wallach, 12
21 234,2 84 Bjarne Kristensen DK 130 Agua, Jüt, Wallach, 12
22 242,4 129 Thomas Van der Ploeg NL 203 Jasmin, SchWK, Stute, 16
23 248,2 18 Ines Bruchhold D 1 Poutsie, Per, Stute, 
24 292,8 53 Clemens Harms D 117 Lennox, Belg, Wallach, 10
25 344,7 48 Lea  Meinhold D 170 Lotte, RhDK, Stute, 7
26 369,1 111 Ken Hachimaru J 208 Carlos , Westf. KB, Wallach, 6
27 372,2 164 Bruno Nigsch A 233 Ferdl, Nor, Wallach, 7
28 377,4 68 Eduard Redinger D 36 Arthur, NLK, Wallach, 9
29 422,2 28 Irene Noll D 88 Otto, Ard, Wallach, 5
30 445 120 Mike Jakob D 157 Zilli, RhDK, Stute, 10
31 448,5 63 Johnny Harlay F 43 Ultime de Coat, Bre, Wallach, 9
32 455,2 156 Karsten Güttler D 115 Emma, Ard, Stute, 14
33 496,9 45 Detlef Gysau  CH 224 Goofy Diamant XV SV, Nor, Wallach, 10
34 605,8 163 Johannes Stippich A 235 Nero, Nor, Wallach, 8
35 o.W. 35 Theo Nijssen NL 145 Si-Billy, RhDK, Stute, 4
35 o.W. 69 Michael Ehrhard D 37 Jette, SüdKB, Stute, 7
35 o.W. 151 Michel Schnoebelen F 225 Silvana, Com , Stute, 12